Η ομάδα μας

Κωνσταντίνος Μπακατσής

Κωνσταντίνος Μπακατσής

Δικηγόρος
Ειρήνη Γεωργακοπούλου

Ειρήνη Γεωργακοπούλου

Δικηγόρος
Αντώνης Σοφιανός

Αντώνης Σοφιανός

Δικηγόρος
Αναστασία Φουντουκίδη

Αναστασία Φουντουκίδη

Δικηγόρος
Αναστασία Γούμενου

Αναστασία Γούμενου

Δικηγόρος