Η ομάδα μας

Κωνσταντίνος Μπακατσής

Κωνσταντίνος Μπακατσής

Δικηγόρος
Ειρήνη Γεωργακοπούλου

Ειρήνη Γεωργακοπούλου

Δικηγόρος
Αντώνης Σοφιανός

Αντώνης Σοφιανός

Δικηγόρος
Στέλλα Παρασύρη

Στέλλα Παρασύρη

Δικηγόρος
Ροδούλα Μαμαλάκη

Ροδούλα Μαμαλάκη

Δικηγόρος