Διδάκτωρ Νομικής – Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Θέμης ΣοφόςO Θ.Σοφός γεννήθηκε το έτος 1970 στην Αθήνα και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1995.

Σπουδές:
– Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1993)
– Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Ποινικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Βόννης Γερμανίας (1994).
– Διδακτορική Διατριβή στον Τομέα Ποινικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Βόννης παρά τω πλευρώ των καθηγητών κ.κ. Prof.Dr. Ingeborg Puppe, Prof. Dr.Urs Kindhauser, Prof. Dr. Gunther Jakobs με θέμα «Η πολλαπλή αιτιότητα στην πράξη και στην παράλειψη» (1997)

Τομείς Δραστηριότητας: Ποινικό δίκαιο, Αστικό δίκαιο, Εμπορικό-εταιρικό δίκαιο, Διοικητικό δίκαιο.

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά.

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ


Πλήρες Βιογραφικό:

 • ΑΘΗΝΑ, 1988 – 1992: Τμήμα Νομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών • 1992-1994: Στρατιωτική θητεία στην 116 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας • ΒΟΝΝΗ, Σεπτέμβριος 1994 – Σεπτέμβριος 1995: Μεταπτυχιακό τμήμα Ποινικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Βόννης Γερμανίας (Βαθμός MAGNA CUM LAUDE) • ΒΟΝΝΗ, Σεπτέμβριος 1995 – Ιανουάριος 1998: Διδακτορική Διατριβή στον Τομέα Ποινικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Βόννης υπό την επίβλεψη των καθηγητών κ.κ. Prof. Dr. Ingeborg Puppe, και Prof. Dr.Urs Kindhäuser, με θέμα «Η ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ» („Mehrfachkausalität beim Tun und Unterlassen“) (Βαθμός MAGNA CUM LAUDE) • BONNH, 1995: Σεμιναριακή Εργασία στον Τομέα Ποινικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Βόννης: Η έννοια της πλάνης στην απάτη (Βαθμός Άριστα), 1996: Σεμιναριακή Εργασία στον Τομέα Εγκληματολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Βόννης: Έγκλήματα πολέμου και Διεθνείς Αντιδράσεις με ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Βαθμός Άριστα), 1997: Σεμιναριακή Εργασία στον Τομέα Ποινικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Βόννης: Αιτία και αποτέλεσμα στο Ποινικό Δίκαιο (Βαθμός Άριστα), Ιανουάριος 1998: Αναγόρευση Διδάκτορος Πανεπιστημίου Βόννης • Σεπτέμβριος 1998: Μετάφραση εκ της γερμανικής γλώσσας διαλέξεων της καθηγήτριας Ingeborg Puppe στον Τομέα Ποινικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής • Συστηματική Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα (ΣυστΕρΠοινΚ), Γενικό Μέρος, και ειδικά σχολιασμός των άρθρων 28 (Αμέλεια) και 29 (Εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα), σελίδες 348 έως 458, υπό την επίβλεψη των καθηγητών Δ. Σπινέλλη, Ν. Ανδρουλάκη, Γ.-Α. Μαγκάκη, Ι. Μανωλεδάκη, Κ. Σταμάτη, Α. Ψαρούδα-Μπενάκη, 2005 • Μονογραφία με θέμα «ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΔΟΛΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΕΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ. Η αξιολογική σχέση διαβάθμισης των δύο μορφών υπαιτιότητας», Σειρά ΠΟΙΝΙΚΑ, Εκδ. επιμέλεια Λεωνίδα Κοτσαλή, 2008, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα • Μονογραφία με θέμα «ΕΝΟΧΗ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΘΟ» (ερμηνεία όρων του Νόμου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες με τη βοήθεια της Θεωρίας των Κανόνων), Δίκαιο & Οικονομία, Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, 2011 • ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ, «Νομιμοποίηση Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες Ι και ΙΙ», Δίκαιο & Οικονομία, Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, 2012 • Μελέτη στον Τιμητικό Τόμο Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη, με θέμα «Από την αιτιοκρατική στη φιναλιστική θεωρία περί πράξεως», 2009 • Μελέτη στον Τιμητικό Τόμο Αργυρίου Καρρά με θέμα «Η απεξάρτηση της ευθύνης των Υπουργών από τη Βουλή», 2010, Προδημοσίευση αποσπάσματος σε : Ποινικό Λόγο, 2009, σελ. 203 • Μελέτη με θέμα «Η νομική αιτιότητα στο πλαίσιο της αντεγκληματικής πολιτικής» Δημοσίευση στη Σειρά ΠΟΙΝΙΚΑ (ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ III) υπό την επίβλεψη του καθηγητού κ. Ν. Κουράκη • Άρθρο στο περιοδικό Ποινικός Λόγος με θέμα: «Η δικονομική λειτουργία της πραγματογνωμοσύνης στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εγκλήματος», Τεύχος 2/2007 • Δημοσίευση μετάφρασης άρθρου της καθηγήτριας Ingeborg Puppe «Εννοιολογικές μορφές του ενδεχόμενου δόλου» εις Τιμητικό Τόμο Ι. Μανωλεδάκη • Δημοσίευση μετάφρασης άρθρου της καθηγήτριας Ingeborg Puppe «Η πραγματική πλάνη» Υπεράσπιση 1998, 1009 • 2001-2010: Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ • Δημοσίευση Επιμέλειας Ποινικής Νομολογίας αλλοδαπών Δικαστηρίων στο περιοδικό Ποινικός Λόγος 2001, 291, 714-719 • Δημοσίευση μελέτης με θέμα «Ζητήματα αιτιότητος επί αδικήματος οφειλόμενου σε άνευ επιγνώσεως αμέλεια», εις Πεπραγμένα της Ελληνικής Εταιρίας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης τη επιμελεία Ι. Στράγγα / Ι. Γράβαρη / Αντ.Χάνου, 2002 • Δημοσίευση μελέτης με θέμα «Ελευθερία Ειδικής Γνώσης και Καταλογισμός», εις Πεπραγμένα της Ελληνικής Εταιρίας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης τη επιμελεία Ι. Στράγγα / Αντ.Χάνου, 2004 • Δημοσίευση μελέτης με θέμα «Κριτική Επισκόπηση της θεωρίας του Welzel περί της πράξεως ως σκόπιμης δράσεως», σε: Πεπραγμένα της Ελληνικής Εταιρίας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης τη επιμελεία Ι. Στράγγα / Αντ.Χάνου, 2007 • Δημοσίευση μελέτης με θέμα «Η αναγκαιότητα της ποινής ως μέσου προστασίας του εννόμου αγαθού», σε: Πεπραγμένα της Ελληνικής Εταιρίας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης τη επιμελεία Ι. Στράγγα / Αντ.Χάνου, 2009 • Δημοσίευση μελέτης με θέμα «Η συρροή νόμων στο ποινικό δίκαιο», σε: Πεπραγμένα της Ελληνικής Εταιρίας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης τη επιμελεία Ι. Στράγγα / Αντ.Χάνου, 2010 • Δημοσίευση μελέτης με θέμα «Αιτιολογία απόφασης ποινικού δικαστηρίου και εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης», σε: Πεπραγμένα της Ελληνικής Εταιρίας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης τη επιμελεία Ι. Στράγγα / Αντ.Χάνου, 2011 • Μετάφραση μελέτης της Ingeborg Puppe “Διαπιστώνειν, καταλογίζειν, αξιολογείν: Σημασιολογικές σκέψεις περί της αιτιολογίας των ποινικών αποφάσεων και του αναιρετικού ελέγχου αυτών” (Feststellen, zuschreiben, werten: semantische Überlegungen zur Begründung von Strafurteilen und deren revisionsrechtlichen Überprüfbarkeit) σε: Πεπραγμένα της Ελληνικής Εταιρίας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης τη επιμελεία Ι. Στράγγα / Αντ.Χάνου, 2012 • Μετάφραση μελέτης του Urs Kindhäuser “Ασφάλεια και Ποινικό Δίκαιο : Κριτικές επισημάνσεις στο καλούμενο «Ποινικό Δίκαιο του Εχθρού», Bonn (Sicherheit und Strafrecht: Kritische Anmerkungen zum sog. „Feindstrafrecht“ (Kurzfassung) σε: Πεπραγμένα της Ελληνικής Εταιρίας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης τη επιμελεία Ι. Στράγγα / Αντ.Χάνου, 2014 • Μελέτη με θέμα «Η Πράξη εκ καθήκοντος και το Δίκαιο», σε Τιμητικό Τόμο Ιωάννου Στράγγα, επί τοις 70στοις γενεθλίοις του, Εκδ. επιμέλεια Δημητρίου Χαραλάμπη/Χάρη Παπαχαραλάμπους, 2017 • Ιδρυτικό Μέλος του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου και μέλος του Δ.Σ. • Μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου • Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων • Μέλος της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχομένων Δικηγόρων